REGULAMENTUL CAMPANIEI „De Paste, innoieste-ti garderoba. In siguranta#nudoaracasa!”

REGULAMENTUL CAMPANIEI „De Paste, innoieste-ti garderoba. In siguranta#nudoaracasa!”
[ 10.04.2021-30.04.2021]

Art. 1. Organizatorul Campaniei

1.1. Organizatorul campaniei „ De Paste, innoieste-ti garderoba. In siguranta#nudoar acasa” (denumita in continuare „Campanie”) este Parklake Shopping S.A cu sediul in Str. Liviu Rebreanu nr. 4, Centrul Comercial ParkLake, etaj 2, spatiul de birou nr. 6, sector 3, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/15044/ 2006 (denumit in continuare „Organizator”).

1.2. Prezenta Campanie este organizata in conformitate cu prevederile OG 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, in scop de reclama si publicitate pentru promovarea produselor si serviciilor oferite de catre magazinele din Centrul Comercial „ParkLake”.

1.3. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament (denumit in continuare “Regulament”), acestea fiind obligatorii pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare, prin punerea acestora la dispozitia Participantilor la Biroul de Informatii (denumit in continuare „Biroul de Informatii”) amplasat la parterul Centrului Comercial si pe site-ul http://www.parklake.ro/. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru luarea la cunostiinta a modificarilor de catre participanti, atata timp cat acestea sunt afisate pe site-ul http://www.parklake.ro/.

 

Art. 2. Durata si locul de desfasurare a Promotiei

2.1 Campania va avea loc in perioada 10 Aprilie – 30 Aprilie 2021, in incinta Centrului Comercial ParkLake (denumit in prezentul „ParkLake” sau „Centrul Comercial”), situat in Str. Liviu Rebreanu nr. 4, sector 3, Bucuresti.

2.2 Campania poate inceta inainte de termen in urmatoarele situatii:

(a) in momentul in care au fost epuizate toate Premiile Instant mentionate la art. 5.2 de mai jos, in acest caz Campania incheindu-se imediat si fara nicio alta formalitate.
(b) in caz de forta majora, conform dispozitiilor articolului 9 de mai jos;
(c) prin decizia Organizatorului, facuta publica prin afisare la intrarile publice in Centrul Comercial, precum si pe site-ul http://www.parklake.ro/.

 

Art. 3. Participantii si conditiile de participare

3.1 La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica, rezidenta in Romania, cu varsta peste 18 (optsprezece) ani, client al centrului comercial ParkLake care intruneste conditiile cumulative stipulate in art. 3.2 de mai jos si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participant”/„Participanti”).

3.1.1. Pe cale de exceptie, nu pot participa la Campanie angajatii Organizatorului si ai celorlalte societati implicate in organizarea si derularea Campaniei, persoanelor care isi desfasoara activitatea in Centrul Comercial, indiferent daca se afla sau nu in timpul serviciului si membrii familiilor tuturor acestora: sotii/sotiile ori rudele de gradul intai ale acestora si sotii/sotiile lor;

3.2 Pentru a se inscrie in Campanie, Participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) sa efectueze in perioada 10.04.2021 – 30.04.2020 cumparaturi in valoare de:

(i) minim 150 de RON (o suta cincizeci de lei) (dintr-un singur bon fiscal ce a fost emis in aceeasi zi sau cu o zi in urma fata de aceea a participarii la Campanie sau maximum 3 bonuri fiscale, insa cu data de emitere din aceiasi zi sau cu o zi in urma fata de cea a participarii la Campanie) in magazinele participante aflate in incinta Centrului Comercial ParkLake asa cum acestea sunt enumerate in Anexa 1 – Lista Magazinelor Participante, la prezentul Regulament, cu exceptia documente justificative fiscale emise de societatile bancare din Centrul Comercial, bonurile de plata a facturi utlititati sau a serviciilor (de exemplu servicii de telefonie, schimb valutar etc) si a bonuri fiscale emise de Max Bet din Centrul Comercial;

sau

(ii) minim 400 de RON (patru sute de lei) (dintr-un singur bon ce a fost emis in aceeasi zi sau cu o zi in urma fata de aceea a participarii la Campanie) in magazinele Carrefour, Lem’s, sau Media Galaxy din Centrul Comercial, conform mecanismului de participare specificat in prezentul Regulament;

b) pentru participarea la tragerea la sorti pentru Marile Premii prevazute la art.5.3 de mai jos, Participantii trebuie sa indeplineasca suplimentar fata de cele de mai sus si urmatoarea conditie: sa completeze corect si complet la Biroul de Informatii talonul de participare;

c) sa respecte prevederile prezentului Regulament precum si orice alte indicatii date de Organizator in vederea desfasurarii in conditii normale a Campaniei.

3.2.1. In situatia in care bonurile fiscale prezentate de Participanti potrivit Art. 3.2 au fost emise pentru cumparaturi la care au fost utilizate vouchere acordate anterior in cadrul prezentei Campanii, noile vouchere se vor acorda numai daca valoarea bonurilor fiscale din care se scade valoarea voucherelor utilizate atinge valorile mentionate la Art. 3.2.

3.3. In cazul in care cei care nu sunt eligibili a participa sau care nu indeplinesc conditile prevazute la art. 3.1. si 3.2. de mai sus, participa la aceasta Campanie cu incalcarea acestui Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice forma de castig dobandita de participant in urma prezentei Campanii, fara ca aceasta sa indreptateasca respectiva persoana la vreo indemnizatie/despagubire/compensatie pentru aceasta.

3.4. Prin participarea la Campanie, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la aceasta Campanie implicand obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

3.5 Un participant are dreptul de a se inscrie si participa o singura data pe zi la Campanie. Participarile ulterioare se pot face in zile diferite, doar prezentand spre validare bonuri de achizitii suplimentare cu care nu s-a mai participat la concurs, cu respectarea conditiilor prezentului art.3

 

Art. 4. Magazinele participante la Campanie

La aceasta Campanie participa Magazinele aflate in incinta centrului comercial ParkLake, enumerate in Anexa 1 – Lista Magazinelor Participante la prezentul Regulament (denumite in continuare „Magazine Participante”) precum si magazinele Carrefour, Lem’s, si Media Galaxy aflate in incinta Centrului Comercial.

Art. 5. Premiile Campaniei

5.1. Premiile Campaniei sunt:
(a) Premii Instant: 3.500 vouchere in valoare de 50 RON si
(b) Marile Premii descrise la art.5.2 de mai jos, oferite la tragerea la sorti din data de 5 mai 2021 (toate denumite in mod global in prezentul „Premiile”).

5.2. Marile Premii acordate in prezenta Campanie constau in 3 vouchere in valoare de 1500 RON fiecare (valabile doar pentru achizitionarea de biciclete din magazinul Hervis, ParkLake), TVA inclus, 3 trotinete electrice IlLike Ieso in valoare de 1260,50 RON, TVA inclus, 3 Hoverboard-uri Regular California, in valoare de 798,31 RON fiecare, TVA inclus (denumite in continuare „Marile Premii”)

5.3. Voucherele ParkLake in valoare de 50 RON vor putea fi folosite doar in magazinele precizate la Anexa 2 la prezentul Regulament in perioada 10 Aprilie 2021- 10 Mai 2021

5.4. Nu se va acorda contravaloarea in bani pentru niciunul din Premiile mentionate mai sus si nici nu se va accepta modificarea caracteristicilor/parametrilor acestora sau inlocuirea cu alte premii.

5.5. Voucherele pot fi utilizate in perioada inscrisa pe ele. Valoarea acestor vouchere nu se poate transforma in numerar,

5.5.1. Voucherul trebuie folosit integral, neputandu-se acorda rest in numerar din contravaloarea acestuia. In cazul returnarii, produsele achizitionate se pot schimba doar cu alte produse, cu valoare egala sau mai mare. Nu se acorda vouchere pentru achizitia produselor a caror plata integrala s-a efectuat prin utilizarea altor vouchere, acordate anterior in cadrul Campaniei. Pentru cumparaturi mai mari de 50 RON, diferenta fata de valoarea voucher-ului utilizat se achita cash sau card, in functie de politica magazinului.

5.6. Valoarea totala a Premiilor este de 185,676 LEI (una suta optzeci si cinci mii si sase sute saptezeci si sase lei), TVA inclus.

5.7. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile ascunse ale produselor achizitionate sau serviciilor prestate prin folosirea voucherelor pentru remedierea oricaror astfel de vicii urmand ca Participantii sa se adreseze Magazinului Participant de la care a fost achizitionat bunul/prestat serviciul.

5.9. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile legale necesare si rezonabile in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

 

Art.6. Modul de desfasurare a Campaniei

6.1. Pentru a participa la aceasta Campanie, Participantii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 3 din prezentul Regulament.

6.2. Persoanele care indeplinesc conditiile de participare prevazute la art.3 de mai sus vor prezenta, in cursul aceleiasi zile sau in ziua urmatoare fata de cea a achizitionarii produselor sau serviciilor (mai putin in ultima zi a campaniei cand trebuie sa se prezinte in aceeasi zi), bonul fiscal/chitanta/factura fiscala in original la Biroul de Informatii (in intervalul orar 10.00-21.00 de luni-joi si 10:00-18:00 vineri – duminica), unde persoana care coordoneaza Biroul de Informatii (denumita in continuare „Promotor”) va verifica bonurile/chitantele/facturile fiscale (nu se accepta fotocopii, faximile, fotografii sau orice alte reproduceri ale acestora) in ceea ce priveste:
(i) achizitionarea produselor in cursul respectivei zile sau a zilei anterioare
(ii) achizitionarea de la Magazinele Participante sau magazinele Carrefour, Lem’s sau Media Galaxy,
(iii) incadrarea sumei in regulile de participare,
(iv) faptul ca respectivul bon fiscal/chitanta/factura nu a mai fost folosit/a anterior in cursul Campaniei si de asemenea
(v) va verifica eligibilitatea Participantului conform articolului 3.1 si 3.2 de mai sus.

6.2.1. Avand in vedere restrictiile impuse de epidemia cu virusul SARS-Cov2, intervalele orare mentionate la Articolul 6.2 de mai sus se vor adapta in functie de deciziile autoritatilor competente, modificarile astfel intervenite urmand a fi aduse la cunostinta Participantilor prin publicare pe pagina de internet a Centrului Comercial, si/ sau pe retelele de socializare, si/ sau prin afisare la intrarea in Centrul Comercial.

6.3. In situatia in care bonurile /chitantele/facturile fiscale indeplinesc conditiile de participare si Participantul este eligibil, conform prevederilor articolului 3 din prezentul Regulament, Promoterul va valida prin stampilare bonul/chitanta/factura fiscala si Partipantul va primi un Voucher si va avea dreptul la o participare la tragerea la sorti a Marilor Premii. Bonurile fiscale odata prezentate si stampilate de catre Promoter, nu mai pot fi folosite din nou pentru Premiile Instant sau pentru participarea la tragerea la sorti a Marilor Premii.

6.4. Bonurile fiscale/chitantele/facturile fiscale care depasesc suma de 150 lei in Magazinele Participante sau de 400 de lei din magazinele Carrefour, Lem’s sau Media Galaxy din Centrul Comercial nu vor da dreptul Participantilor la mai mult de un Premiu Instant sau mai mult de o participare la tragerea la sorti a Marilor Premii.

6.5. In situatia in care bonul fiscal/chitanta/factura fiscala validat(a) nu este folosit(a) pentru acordarea Premiilor Instant sau la completarea talonului de participare la tragerea la sorti a Marilor Premii imediat dupa validare, acesta(aceasta) isi pierde validitatea si nu va mai da Participantilor nici un drept de a participa la Campanie in baza acestuia(acesteia).

6.6. Dupa participare, pentru a se inregistra din nou la Campanie, Participantul trebuie sa cumpere din nou din Magazinele Participante sau respectiv din magazinele Carrefour , Lem’s sau Media Galaxy si sa prezinte noi bonuri fiscale/chitante/facturi fiscale care sa indeplineasca conditiile specificate in prezentul Regulament.

6.7. Pentru participarea la tragerea la sorti a Marilor Premii, participantii care indeplinesc conditiile prevazute la art.3, art.6.2 si art.6.3 de mai sus vor trebui sa completeze imediat dupa validarea bonurilor conform part.6.2 de mai sus, talonul pus la dispozitie de Promoter dupa verificarea indeplinirii conditiilor de participare.
Fiecare talon va contine numarul de casa si data bonurilor, valoarea cumparaturilor si magazinul din care s-au achizitionat produsele/serviciile. Acest talon va fi depus in urna special amenajata de Organizator la Biroul de Informatii, imediat dupa completare.

6.7.1. Vor fi considerate valide acele taloane de participare care indeplinesc urmatoarele conditii:

a) sunt completate in mod lizibil toate rubricile indicate in talonul de participare, in baza bonurilor fiscale emise;

b) bonurile care stau la baza completarii au fost valiadate prin semnare si stampilare de Promoter si au fost completate pe perioada de desfasurare a Campaniei, imediat dupa validare;

6.8. Castigatorul Marelui Premiu se va desemna prin extragere (tragere la sorti) dintre toti participantii la Campanie care au completat si depus in urna taloanele de participare, conform prevederilor prezentului Regulament.

Art. 7. Modalitatea de acordare a Premiilor

 

7.1 Premiile Instant

7.1.1. Acordarea Premiului Instant se efectueaza imediat dupa validarea bonului/chitantei/facturii, fara de care nu se va putea acorda Premiul Instant.

7.1.2. In cazul in care Premiile Instant nu sunt ridicate imediat dupa validare, Participantul isi va pierde orice drept de revendicare a acestuia si nu va fi indreptatit la nicio compensatie/despagubire/indemnizatie, iar Premiul Instant va fi repus in joc, pe toata durata Campaniei sau Organizatorul va decide dupa cum considera cu privire la acesta in situatia in care Campania a luat sfarsit.

7.1.4. In cazul refuzului sau imposibilitatii vreunui castigator de a beneficia de Premiul Instant sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, Participantul castigator va pierde dreptul de atribuire a Premiului Instant si nu va fi indreptatit la nicio compensatie/despagubire/indemnizatie. In asemenea cazuri, Organizatorul va fi indreptatit sa redistribuie Premiul sau Organizatorul va decide dupa cum considera cu privire la acesta in situatia in care Campania a luat sfarsit.

 

7.2. Marile Premii

7.2.1 In data de 5 mai 2021, Organizatorul va efectua extragerea castigatorilor, in prezenta unei comisii de validare formata din trei persoane care va putea fi sau nu asistata si de catre un Notar Public in vederea intocmirii procesului verbal de extragere.

7.2.2 Dintre participantii inscrisi in Campanie se va proceda la desemnarea/extragerea castigatorului astfel:

a. se vor extrage 9 talone de participare iar posesorilor bonului/chitantei/facturii inscrise pe talonele de participare extrase li se va aloca cate un Mare Premiu;

b. totodata se vor mai extrage si inca 18 taloane de rezerva (in sesiunea a doua de extrageri) pentru ca, in cazul in care posesorii bonului/chitantei/facturii inscrise pe primele taloane extrase fie ca nu sunt validate, fie nu doresc sa intre in posesia Marilor Premii alocate, fie nu le revendica in termenul de 30 zile de la afisarea talonului castigator la Biroul de Informatii, pe pagina de Facebook a Centrului Comercial si pe web site-ul http://www.parklake.ro/.;

c. pentru a fi validat castigatorul sau, dupa caz, rezervele trebuie sa prezinte bonul fiscal / bonurile fiscale original/originale cu care s-a facut inscrierea in cadrul Campanie in termenul de 30 zile de la afisarea talonului castigator. Neprezentarea acestor documente atrage dupa sine invalidarea respectivelor persoane drept castigator/e.

7.2.3. Taloanele de participare extrase in urma tragerii la sorti conform art. 7. de mai sus vor fi considerate castigatoare daca indeplinesc conditiile de la art. 6.7.1 de mai sus. In masura in care vreun talon este ilizibil sau incomplet, extragerea va fi invalidata si se va realiza o noua extragere, fara ca persoana detinatoare a bonului inscris pe talonul initial extras sa fie indreptatit la vreo despagubire sau compensatie in aceasta situatie sau la atribuirea Marelui Premiu.

7.2.4. Termenul de revendicare a Marilor Premii este de 30 (treizeci) zile calendaristice de la afisarea talonelor castigatoare la Biroul de Informatii, pe pagina de Facebook a Centrului Comercial si pe http://www.parklake.ro/., sens in care castigatorii vor trebui sa se prezinte la Birourile Administrative din Centrul Comercial ParkLake, str.Liviu Rebreanu nr. 4, et.2, Sector 3, Bucuresti, in intervalul orar 10.00 – 17.00 de luni pana vineri, cu:
(i) originalul bonului/bonurilor fiscale de participare in Campanie stampilate de Promoter si cu
(ii) un act de identitate valabil, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/ certificat de inregistrare a dreptului de rezidenta insotit de carte de identitate, in vederea verificarii conditiilor participare si pentru indeplinirea formalitatilor de intrarea in posesie a Marelui Premiu.

Castigatorul va incheia cu Organizatorul un proces verbal de castigare a Marelui Premiu in care vor fi indicate numele si datele de identificare ale castigatorului si de asemenea va semna confirmarea luarii la cunostinta a informarii conform art.13 al GDPR (regulamentul General de Protectie a Datelor Personale).

7.2.4.1. Daca in termenul mai sus mentionat, oricare dintre cei extrasi primii nu indeplinesc formalitatile pentru revendicarea Marilor Premii, acesta va fi automat descalificat, pierzand dreptul de a beneficia de Marele Premiu, fara a avea dreptul la nicio compensatie, indemnizatie sau despagubire si se va proceda, dupa data expirarii termenului mai sus mentionat de 30 zile calendaristice, la afisarea la Biroul de Informatii, pe pagina de Facebook a Centrului Comercial si pe web site-ul http://www.parklake.ro/.a a talonului castigator aferent primei rezerve extrase, repetandu-se acceasi procedura de la 7.2.4 si 7.2.4.1 in cazul acesteia.

7.2.4.2. Daca in termenul mai sus mentionat, nu sunt indeplinite formalitatile de acordare a Marilor Premii nici pentru rezerve, Marile Premii nu se vor mai acorda, Organizatorul fiind liber sa dispuna de acesta dupa cum doreste, fara nicio compensatie, indemnizatie sau despagubre pentru rezerve.

7.3. Niciun Premiu nu va fi acordat fara indeplinirea formalitatilor mentionate in prezentul Regulament.

7.4. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile ascunse ale produselor achizitionate prin premiile acordate in acesta Campanie. Producatorul fiecarui obiect/prestatorul fiecarui serviciu achizitionate prin Premiile din cadrul acestei Campanii va remedia orice defect in termenii si conditiile stipulate in certificatele de garantie sau conform prevederilor legale. De asemenea, Organizatorul nu isi asuma raspunderea si nu va face niciunfel de cercetare cu privire la proprietatea bonurilor/chitantelor/facturilor cu care se participa la Campanie, persoana care prezinta bonul fiind considerata proprietarul acestuia.

7.6 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile legale necesare si rezonabile in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

 

Art. 8. Taxe si impozite

Organizatorul Campaniei este raspunzator de plata tuturor taxelor sau a altor obligatii fiscale/financiare legate de premiile oferite.

 

Art. 9. Incetarea Campaniei inainte de termen

9.1. Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua.

9.2 Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1351 – 1356 Cod Civil. In cazul in care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice existenta acesteia participantilor la Campanie prin afisare in Centrul Comercial.

 

Art. 10. Litigii

In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si Participanti, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti competente romane de la sediul Organizatorului.

 

Art. 11. Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

11.1 Prin participarea la Campanie, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la aceasta Campanie implicand obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

11.2. Date personale prelucrate: datele personale ale castigatorilor Marilor Premii (nume, prenume, adresa de domiciliu/resedinta, cod numeric personal, numar de telefon, adresa de e-mail, numar si serie carte identitate, semnatura) in conformitate cu Regulamentul General de Protectie a Datelor Personale – Regulament (EU) 2016/679 din 27 aprilie 2016.

11.3. Scopul prelucrarii datelor personale: atribuirea Marilor Premii si indeplinirea obligatiilor fiscal si financiar contabile ale Operatorului, precum si a obligatiei Organizatorului de a face publice numele castigatorului si castigul acordat.

11.4. Temeiul juridic al prelucrarii: indeplinirea obligatiei legale a Operatorului de a pastra in contabilitatea sa proceselor verbale de castigare a Marilor Premii (art.110 din Legea 227/2015 and art. 25 of Law 82/1991) si aceea de a face publice numele castigaorilor la tragerea la sorti si premiul acordat (art.42 din Ordonanta de Guvern nr.99/2000). Acestea din urma vor fi facute publice prin afisare la Biroul de Informatii, fara ca acestia (castigatorii) sa poata emite pretentii financiare fata de Organizator pentru aceasta afisare.

11.5. Destinatarii datelor personale: ParkLake Shopping SA (Proprietarul Centrului Comercial), Sierra Romania Shopping Centers Services SRL (managerul Centrului Comercial), Deloitte Audit SRL (societatea de audit), Sierra Portugal SA si ABS Financial Services SRL (societatea care presteaza servicii contabile pentru Operator), autoritatile statului in cazul in care Operatorul are obligatia legala de a le prezenta.

11.6. Transferul datelor personale catre o tara terta sau organizatie internationala: Datele personale nu sunt transferate catre o tara terta sau organizatie internationala.

11.7. Durata de stocare a datelor personale: Datele personale de pe procesele verbale de castigare a Marilor Premii vor fi pastrate de catre Operator conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar contabila, in prezent aceasta fiind de 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitelor pe premii. Numele castigatorilor Marilor Premii vor fi afisate la Biroul de Informatii timp de 7 zile de la semnarea procesului verbal de castigare a Marilor Premii.

11.8. Existenta unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri: Nu exista niciun proces decisional automatizat incluzand crearea de profiluri asupra datelor personale.

11.7. Informatii Suplimentare:

A – Drepturile Persoanei Vizate:

• Persoana Vizata poate exercita fata de Operator in conditiile legii si cu privire la datele sale personale, urmatoarele drepturi:

Dreptul de acces;
Dreptul la rectificare;
Dreptul de stergere (dreptul de a fi uitat);
Dreptul la resrictionarea procesarii;
Dreptul de opozitie;
Dreptul la portabilitatea datelor;

• Persoana Vizata are de asemenea dreptul de a formula o planger la autoritatea de supraveghere.

B: Contact pentru exercitarea drepturilor: dataprotection@parklake.ro

C – Contactul Responsabilului cu Protectia a Datelor: Operatorul nu a numit un Responsabil cu Protectia Datelor.

D – Furnizarea datelor personale: Furnizarea datelor personale nu este o obligatie legala sau contractuala sau o obligatie necesara pentru inchierea unui contract, insa furnizarea acestor date este necesara pentru a putea intra in posesia Marile Premii acordate in cadrul Campaniei, in lipsa furnizarii acestora, persoana vizata nu mai poate ridica Marele Premiu acordat in cadrul Campaniei. Numele castigatorilor Marilor Premii vor fi aduse la cunostinta publica conform legislatiei in vigoare.

11.9 Prin participarea la Campanie, Participantii isi exprima in mod expres acordul ca datele lor de identitate sa fie procesate conform prevederilor mentionate mai sus.

11.10. Organizatorul nu isi asuma raspunderea cu privire la eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra bonurilor/chitantelor/facturilor cu care s-a participat la Campanie.

11.11 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, « Campania » poate fi mediatizata, inainte dar si pe parcursul derularii acesteia, in scopul informarii publicului si inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ ce vor putea fi difuzate/publicate prin mijloace de informare precum presa scrisa, radio si/sau online. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi completate si interpretate obligatoriu in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Regulamentul va fi disponibil pentru consultare gratuit la Biroul de Informatii, in intervalul orar 10.00-21.00 si pe site-ul http://www.parklake.ro pe toata perioada Campaniei. Orice solicitare de consultare a prezentului regulament poate fi adresata de solicitanti Organizatorului si la numarul de telefon 0757.353.014 in perioada de desfasurare a Campaniei, intre orele 10.00 – 21.00 de luni – pana joi si intre 10:00 -18:00 de vineri – duminica.

Regulament

Anexa 1 – Lista Magazinelor Participante

 

4F MANGO
ADIDAS MASSIMO DUTTI
ALDO MAXI TOYS
ALTINYILDIZ  AC&CO MC DONALD’S
ANIMAX MEDIA GALAXY
ANNA CORI MELI MELO
AQUA MELI MELO DECO
ATELIER RETUS MELKIOR
B&B COLLECTION MESOPOTAMIA
BE IN TIME MIKEL COFFEE COMMUNITY
BENVENUTI MIRANO
BERSHKA MIZAR
BIG STEP MOHITO
BIGOTTI MOTHERCARE/ELC
BIJOU BRIGITTE MUMUSO
BIJOUX MANIA NAIL&GO
BLUE LAGOON CLEAN NEW YORKER
BRAICONF NIKE
BSB FASHION NO MAS VELLO
BUZZ NOODLE PACK
CALVIN KLEIN UNDERWEAR NORIEL
CAMICISSIMA NYX
CARREFOUR OFFICE SHOES
CARTOFISSERIE OKAIDI
CARTURESTI OPTIBLU
CATO OPTIPLAZA
CCC ORANGE OPTIC
CHOPSTIX ORANGE SHOP
COCCODRILLO OXETTE
COLIN’S OYSHO
COLLECTIVE PANDORA
CREPES DU MONDE PAPY EXCLUSIVE
CRIDO KIDS PAPY FASHION
CROPP LPP PARADIS
CUPIO PARFOIS
DERTOUR PAUL
DESIGUAL PENTI
DINOLAND PEP&PEPPER
DIVERTA PEPCO
DOUGLAS PIZZA BONITA
DR. MAX PIZZA HUT
ECCO PRO BEAUTY SHOP
ENGLISH HOME PROFIART
FORMAT LADY PULL&BEAR
FOSSIL PUPA
GATTA REMEDIAVERT – MAGAZIN NATURIST
GEROVITAL RESERVED
GETT’S COLOR BAR RIGATONI PASTA BAR
GHERASOS RUSTIC
GIOELIA CREMERIA ITALIANA SABON
GLORIA JEAN’S COFFEES SABRINI
GNC LIVE WELL SALAD BOX
GREEN CITY CAR WASH SALAMANDER
GREYDER SECUIANA
H&M SENSIBLU
HANDSOME MONK COFFEE SEPHORA
HANDSOME MONK & IV AESTHETIC SHEIKH PARFUM
HERVIS SINSAY
HILFIGER DENIM STORE SIZEER
HOCO SKECHERS
HOUSE SMYK ALL FOR KIDS
IDEAL BEBE SOFIAMAN
IL PASSO SOUP UP
INMEDIO SPLEND’OR
INTERSPORT STARBUCKS
iSTYLE STRADIVARIUS
ITELGSM SUVARI
JOLIDON SWAROVSKI
JPB TABAC SHOP SWEET BY MARVIO
KARCHER TACO BELL
KENVELO&TIMEOUT TAKSIM
KFC TED’S COFFEE
KIEHL’S TEILOR
KIGILI TELEKOM
KIP TERRANOVA
KITCHEN SHOP TEZYO
KOTON TOM TAILOR
KULTHO TOP SHOP
LACOSTE & GANT U.S. POLO ASSN.
LC WAIKIKI UNCLE JOHN
LE CASHMERE HERITAGE VAGABOND  STUDIO
LEE COOPER VANS / VGENERATION
LEGO VARIOUS BRANDS
LEM’S VIVIEN VANCE
LEVI’S VODAFONE ARSIS
LOVE IT RAW YELLOW PRINT SHOP
LUXURY GIFTS YOKKO
LYNNE YVES ROCHER
M&C BUSINESS ZARA
M.A.C. ZARA HOME
MAGNOLIA ZA-ZA

 

Anexa 2 – Lista Magazinelor care accepta voucherele de 50 lei

Publicatii
08 aprilie 2021
Categorii
homepage

Tot ceea ce ai nevoie intr-un singur loc