Regulamentul Campaniei BLACK FRIDAY #insiguranta

REGULAMENTUL CAMPANIEI

„Black Friday #in siguranta

[13.11.2020- 29.11.2020]

 

Art. 1. Organizatorul Campaniei

 Organizatorul campaniei „Black Friday#in siguranta (denumita in continuare „Campanie”) este ParkLake Shopping S.A cu sediul in Str. Liviu Rebreanu nr. 4, Centrul Comercial ParkLake, etaj 2, spatiul de birou nr. 6, sector 3, Bucuresti, Romania, înregistrata la Registrul Comerțului București sub nr. J40/15044/ 2006 (denumit in continuare „Organizator”).

 

 • Campania este organizata in conformitate cu prevederile OG 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, in scop de reclama si publicitate pentru promovarea produselor si serviciilor oferite de catre magazinele din Centrul Comercial „ParkLake”.

 

 • Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament (denumit in continuare “Regulament“), acestea fiind obligatorii pentru toti Participanţii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puţin 24 de ore înaintea intrării in vigoare, prin punerea acestora la dispoziţia Participanţilor la Biroul de Informaţii (denumit in continuare „Biroul de Informatii”) amplasat la parterul Centrului Comercial si pe site-ul http://www.parklake.ro/. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru luarea la cunostiinta a modificarilor de catre participanti, atata timp cat acestea sunt afisate pe site-ul http://www.parklake.ro/.

 

Art. 2. Durata şi locul de desfăşurare a Promoţiei

 

 • Campania se va desfășura în perioada 13 Noiembrie– 29 Noiembrie 2020, între orele 10.00 –  00, (în incinta Centrului Comercial ParkLake (denumit in prezentul „ParkLake” sau „Centrul Comercial”), situat în Str. Liviu Rebreanu nr. 4, sector 3, Bucuresti.

 

 • Campania poate înceta înainte de termen in următoarele situaţii:

 

 • in momentul in care au fost epuizate toate Premiile menţionate la art. 5.1 de mai jos, in acest caz Campania încheindu-se imediat şi fără nicio alta formalitate.
 • in caz de forta majora, conform dispozitiilor articolului 9 de mai jos;
 • prin decizia Organizatorului, facuta publica prin afisare la intrarile publice in Centrul Comercial, precum si pe site-ul http://www.parklake.ro/.

 

Art. 3. Participanţii şi condiţiile de participare

 

3.1 La Campanie poate participa orice persoana fizică, rezidenta in Romania, cu varsta peste 18 (optsprezece) ani, client al centrului comercial ParkLake care intruneste conditiile cumulative stipulate in art. 3.2 de mai jos si care accepta termenii si condiţiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participant”/„Participanţi”).

 

3.1.1. Pe cale de excepţie, nu pot participa la Campanie angajaţii Organizatorului şi ai celorlalte societati implicate în organizarea şi derularea Campaniei, persoanelor care isi desfasoara activitatea in Centrul Comercial, indiferent daca se afla sau nu in timpul serviciului si membrii familiilor tuturor acestora: sotii/sotiile ori rudele de gradul intai ale acestora si sotii/sotiile lor;

 

3.2 Pentru a se inscrie in Campanie, Participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 

 1. să efectueze in perioada 13 Noembrie 2020 – 29 Noiembrie 2020 cumpărături in valoare de:

 

 • minim 150 de RON (una suta cincizeci) (dintr-un singur bon fiscal sau maximum 3 bonuri fiscale, cu data de emitere din aceeasi zi sau cu o zi in urma fata de cea a participarii la Campanie în magazinele participante aflate în incinta Centrului Comercial ParkLake aşa cum acestea sunt enumerate în Anexa 1 – Lista Magazinelor Participante, la prezentul Regulament, cu excepția documentelor justificative fiscale emise de societățile bancare din Centrul Comercial, bonurile de plata a facturilor de utlititati sau a serviciilor (de exemplu servicii de telefonie, schimb valutar etc) si a bonurilor fiscale emise de Max Bet din Centrul Comercial;

sau

 • minim 500 de RON (cinci sute lei) (dintr-un singur bon ce a fost emis in aceeaşi zi sau cu o zi in urma fata de aceea a participării la Campanie) in magazinele Carrefour, Lem’s, sau Media Galaxy din Centrul Comercial, conform mecanismului de participare specificat in prezentul Regulament;

 

 1. să respecte prevederile prezentului Regulament precum şi orice alte indicaţii date de Organizator în vederea desfăşurării în condiţii normale a Campaniei.

 

3.3.    In cazul in care cei care nu sunt eligibili pentru participare sau care nu indeplinesc conditile prevazute la art. 3.1. si 3.2. de mai sus, participa la aceasta Campanie cu incalcarea prezentului Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice forma de castig dobandita de participant in urma Campaniei, fara ca aceasta sa indreptateasca respectiva persoana la orice fel de  indemnizatie/despagubire/compensatie pentru aceasta.

 

3.4.    Prin participarea la Campanie, Participanţii confirma cunoaşterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinţa acestora, participarea la Campanie implicând obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

 

3.5     Un participant are dreptul de a se inscrie si participa o singura data pe zi la Campanie. Participarile ulterioare se pot face in zile diferite, doar prezentand spre validare bonuri de achizitii suplimentare cu care nu s-a mai participat la concurs, cu respectarea conditiilor prezentului art.3.

 

3.6   Bunurile/produsele achizitionate prin bonurile fiscale/chitantele/facturile fiscale  folosite   pentru castigarea premiilor nu vor putea fi returnate dupa validarea acestora in magazinele in care s-au facut achizitiile pentru a primi banii inapoi. Participantii au dreptul doar sa schimbe produsul achizitionat cu un alt produs. De asemenea, bonurile fiscale/chitantele/facturile fiscale pentru bunurile schimbate vor fi stampilate de magazinele emitente si nu mai pot fi folosite pentru participarea la Campanie.

 

Art. 4. Magazinele participante la Campanie

 

La Campanie participă Magazinele aflate în incinta centrului comercial ParkLake, enumerate in Anexa 1 – Lista Magazinelor Participante la prezentul Regulament (denumite in continuare „Magazine Participante”) precum si magazinele Carrefour, Lem’s, si Media Galaxy aflate in incinta Centrului Comercial.

 

Art. 5. Premiile Campaniei

 

5.1.    Fiecare premiu acordat in aceasta campanie consta in:

 

 • unul dintre cele 3.500 vouchere in valoare de 50 RON (cincizeci de lei) valabile in magazinele partenere din centrul comercial ParkLake, precizate in Anexa 2;

(toate denumite in mod global in prezentul „Premiile”).

 

5.2.    Voucherele ParkLake in valoare de 50 RON vor putea fi folosite doar in magazinele precizate la Anexa 2 la prezentul Regulament in perioada 13.11.2020-15.12.2020.

 

5.3.    Voucherele pot fi utilizate in perioada inscrisa pe acestea. Valoarea acestor vouchere nu se poate transforma in numerar.

 

5.3.1. Voucherul trebuie folosit integral, neputându-se acorda rest in numerar din contravaloarea acestuia. In cazul returnarii, produsele achizitionate se pot schimba doar cu alte produse, cu valoare egala sau mai mare.  Pentru cumparaturi mai mari de 50 RON, diferenta față de valoarea voucher-ului utilizat se achita cash sau card, in functie de politica magazinului.

 

5.4.    Valoarea totala a Premiilor este de 175.000 LEI (o suta saptezeci si cinci mii), TVA inclus.

 

5.5.    Organizatorul nu îsi asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile ascunse ale produselor achizitionate sau serviciilor prestate prin folosirea voucherelor pentru remedierea oricaror astfel de vicii urmand ca Participantii sa se adreseze Magazinului Participant de la care a fost achizitionat bunul/prestat serviciul.

 

5.6.    Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile legale necesare si rezonabile in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

 

Art.6. Modul de desfăşurare a Campaniei

 

6.1.    Pentru a participa la Campanie, Participanții trebuie sa îndeplineasca condiţiile prevăzute la art. 3 din prezentul Regulament.

 

6.2.    Persoanele care indeplinesc conditiile de participare prevazute la art.3 de mai sus vor prezenta, in cursul aceleiaşi zile sau in ziua urmatoare fata de cea a achizitionarii produselor sau serviciilor (mai putin in ultima zi a campaniei cand trebuie sa se prezinte in aceeasi zi), bonul fiscal/chitanta/factura fiscala in original la Biroul de Informaţii (in intervalul orar 10.00-21.00), unde persoana care coordonează Biroul de Informaţii (denumita in continuare „Promotor”) va verifica bonurile/chitantele/facturile fiscale (nu se accepta fotocopii, facsimile, fotografii sau orice alte reproduceri ale acestora) in ceea ce priveşte:

(i) achiziţionarea produselor in cursul respectivei zile sau a zilei anterioare

(ii) achiziţionarea de la Magazinele Participante sau magazinele Carrefour, Lem’s sau Media Galaxy,

(iii) incadrarea sumei in regulile de participare,

(iv) faptul ca respectivul bon fiscal/chitanta/factura nu a mai fost folosit/a anterior in cursul Campaniei si de asemenea

(v) va verifica eligibilitatea Participantului conform articolului 3.1 si 3.2 de mai sus.

 

6.3.    In situaţia in care bonurile/chitanțele/facturile fiscale îndeplinesc condiţiile de participare si Participantul este eligibil, conform prevederilor articolului 3 din prezentul Regulament, Promoterul va valida prin ştampilare bonul/chitanta/factura fiscala si va acorda Participantului la campanie un voucher in valoare de 50 RON.

           Bonurile fiscale odată prezentate si stampilate de catre Promoter, nu mai pot fi folosite din nou pentru obținerea unui alt voucher valoric de 50 RON.

 

6.4.    Bonurile fiscale/chitanţele/facturile fiscale care depăşesc suma de 150 lei in Magazinele Participante sau de 500 de lei din magazinele Carrefour, Lem’s sau Media Galaxy din Centrul Comercial nu vor da dreptul Participanţilor la mai mult de un voucher pe zi.

 

6.5.    In situaţia in care bonul fiscal/chitanta/factura fiscala validat(a) nu este folosit(a) pentru acordarea voucherului valoric de 50 RON isi pierde validitatea si nu va mai da Participantilor nici un drept de a participa la Campanie in baza acestuia(acesteia).

 

6.6.    După participare, pentru a se inregistra din nou la Campanie, Participantul trebuie să cumpere din nou din Magazinele Participante sau respectiv din magazinele Carrefour , Lem’s sau Media Galaxy şi să prezinte noi bonuri fiscale/chitante/facturi fiscale care sa indeplineasca conditiile specificate in prezentul Regulament.

 

Art. 7. Modalitatea de acordare a Premiilor

 

7.1   Premiile:

 

7.1.1. Acordarea voucherului de 50 RON se efectuează imediat dupa validarea bonului/chitantei/facturii, fara de care nu se va putea acorda voucherul.

 

7.1.2. În cazul în care Premiile nu sunt ridicate imediat dupa validare, Participantul isi va pierde orice drept de revendicare a acestuia si nu va fi indreptatit la nicio compensatie/despagubire/indemnizatie.

 

7.1.3. În cazul refuzului sau imposibilităţii vreunui câştigător de a beneficia de Premiu sau în cazul imposibilităţii validării sale conform prezentului Regulament, Participantul câştigător va pierde dreptul de atribuire a Premiului si nu va fi indreptatit la nicio compensatie/despagubire/indemnizatie. În asemenea cazuri, Organizatorul va fi indreptatit sa redistribuie Premiul sau Organizatorul va decide după cum considera cu privire la acesta in situaţia in care Campania a luat sfârşit.

 

 • Niciun Premiu nu va fi acordat fără îndeplinirea formalităţilor menţionate in prezentul Regulament.

 

 • Organizatorul nu îsi asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile ascunse ale produselor achiziționate prin premiile acordate in Campanie. Producatorul fiecarui obiect/prestatorul fiecarui serviciu achizitionat prin Premiile din cadrul acestei Campanii va remedia orice defect in termenii si conditiile stipulate in certificatele de garantie sau conform prevederilor legale. De asemenea, Organizatorul nu isi asuma raspunderea si nu va face niciun fel de cercetare cu privire la proprietatea bonurilor/chitantelor/facturilor cu care se participa la Campanie, persoana care prezinta bonul fiind considerata proprietarul acestuia.

 

7.4     Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile legale necesare si rezonabile in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

 

Art. 8. Taxe şi impozite

 

Organizatorul Campaniei este răspunzător de plata tuturor taxelor sau a altor obligaţii fiscale/financiare legate de premiile oferite.

 

Art. 9. Încetarea Campaniei inainte de termen

 

9.1.    Prezenta Campanie poate înceta inainte de termen în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv în cazul imposibilitatii Organizatorului de a o continua, din motive independente de vointa sa.

 

9.2     Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, împiedica sau întârzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind îndeplinirea obligatiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicata sau întârziata, conform art. 1351 – 1356 Cod Civil. În cazul în care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice existenta acesteia participantilor la Campanie prin afisare in Centrul Comercial.

 

Art. 10. Litigii

 

În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi Participanţi, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente române de la sediul Organizatorului.

 

Art. 11. Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

 

11.1   În desfășurarea Campaniei, Organizatorul nu colecteaza Date cu Caracter Personal ale participanților.

 

11.2. În situația în care devine necesară pentru îndeplinirea obiectului Campaniei, colectarea de Date cu Caracter Personal va fi efectuată in conformitate cu Regulamentul General de Protectie a Datelor Personale – Regulament (EU) 2016/679 din 27 aprilie 2016 și va fi comunicată în timp util Participanților.

 

 Art. 12. Diverse

 

12.1.    Organizatorul nu isi asuma raspunderea cu privire la eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra bonurilor/chitantelor/facturilor cu care s-a participat la Campanie.

 

12.2   Potrivit liberei decizii a Organizatorului, « Campania » poate fi mediatizata, inainte dar si pe parcursul derularii acesteia, in scopul informarii publicului si inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ ce vor putea fi difuzate/publicate prin mijloace de informare precum presa scrisa, radio si/sau online. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi completate si interpretate obligatoriu in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Regulamentul va fi disponibil pentru consultare gratuit la Biroul de Informatii, in intervalul orar 10.00-21.00 si pe site-ul http://www.parklake.ro pe toata perioada Campaniei. Orice solicitare de consultare a prezentului regulament poate fi adresata de solicitanti Organizatorului si la numarul de telefon 0757.353.014 in perioada de desfasurare a Campaniei, intre orele 10.00 – 21.00.

 

Prezentul Regulament si Anexa 1 – Lista Magazinelor Participante, Anexa 2 – Magazinele la care pot fi utilizate voucherele ParkLake au fost redactate si semnate in 4 exemplare originale, astazi, 09.11.2020.

 

Anexa 1 – Lista Magazinelor Participante

4F MAGNOLIA
ADIDAS MANGO
ALDO MASSIMO DUTTI
ALTINYILDIZ CLASSICS – AC&CO MAXI TOYS
ANIMAX MC DONALD’S
ANNA CORI MEDIA GALAXY
AQUA MELI MELO
ATELIER RETUS MELI MELO DECO
AW LAB MELKIOR
B&B COLLECTION MESOPOTAMIA
BE IN TIME MIKEL COFFEE COMMUNITY
BENVENUTI MIRANO
BERSHKA MIZAR
BIG STEP MOHITO
BIGOTTI MOTHERCARE/ELC
BIJOU BRIGITTE NAIL&GO NAILBAR
BIJOUX MANIA NEW YORKER
BLUE LAGOON CLEAN NIKE
BRAICONF NO MAS VELLO
BSB FASHION NORIEL
BUZZ NYX
CALVIN KLEIN UNDERWEAR OFFICE SHOES
CAMICISSIMA OKAIDI
CARREFOUR OPTIBLU
CARTOFISSERIE OPTIPLAZA
CARTURESTI ORANGE OPTIC
CATO ORANGE SHOP
CCC OXETTE
CHOPSTIX OYSHO
COCCODRILLO PANDORA
COLIN’S PAPY EXCLUSIVE
COLLECTIVE PAPY FASHION
CREPES DU MONDE PARFOIS
CRIDO KIDS PAUL
CROPP LPP PENTI
CUPIO PEP&PEPPER
DERTOUR PEPCO
DESIGUAL PIZZA BONITA
DINOLAND PIZZA HUT
DIVERTA PRO BEAUTY SHOP
DOUGLAS PULL&BEAR
DR. MAX PUPA
ECCO REMEDIAVERT – MAGAZIN NATURIST
FORMAT LADY REPLAY
FOSSIL RESERVED
GATTA RIGATONI PASTA BAR
GEROVITAL RUSTIC
GETT’S COLOR BAR SABON
GHERASOS SABRINI
GIOELIA CREMERIA ITALIANA SALAD BOX
GLORIA JEAN’S COFFEES SALAMANDER
GNC LIVE WELL SECUIANA
GREEN CITY CAR WASH SENSIBLU
GREYDER SEPHORA
H&M SHEIKH PARFUM
HANDSOME MONK COFFEE SINSAY
HANDSOME MONK & IV AESTHETIC SIZEER
HERVIS SKECHERS
HILFIGER DENIM SMYK ALL FOR KIDS
HOCO SOFIAMAN
HOUSE LPP SOUP UP
HUMMEL SPLEND’OR
IDEAL BEBE STARBUCKS
IL PASSO STRADIVARIUS
INMEDIO SUPERDRY
INTERSPORT SUVARI
ISTYLE SWAROVSKI
ITELGSM SWEET BY MARVIO
JOLIDON TACO BELL
JPB TABAC SHOP TAKSIM
KARCHER TED’S COFFEE
KVL & TIMEOUT TEILOR
KFC TELEKOM
KIEHL’S TEZYO
KIGILI TOM TAILOR
KIP TOP SHOP
KITCHEN SHOP U.S. POLO ASSN.
KOTON UNCLE JOHN
KULTHO VAGABOND  STUDIO
LACOSTE & GANT VANS
LC WAIKIKI VARIOUS BRANDS
LE CASHMERE HERITAGE VIORICA COSMETIC
LEE COOPER VIVIEN VANCE
LEGO VODAFONE ARSIS
LEM’S YELLOW PRINT SHOP
LEVI’S YOKKO
LOVE IT RAW YVES ROCHER
LUXURY GIFTS ZARA
LYNNE ZARA HOME
M&C BUSINESS ZA-ZA
M.A.C.

 

Publicatii
06 noiembrie 2020
Categorii
homepage

Tot ceea ce ai nevoie intr-un singur loc